گرانول های صنعت کفش

صادرات:
روابط عمومی:

گرانول های صنعت کفش

گرانول های صنعت کفش

گرانول کفشی مواد اولیه برای تولید زیره و رویه کفش، چکمه دمپایی و صندل می باشد. این مواد به صورت شفاف، بی رنگ، رنگی و مشکی و به دو صورت نرم و سخت تولید می شوند. دامنه ی سختی این مواد با توجه به کاربرد متفاوت خواهد بود معمولا زیره کفش دارای سختی بالاتری نسبت به بقیه موارد می باشد.

گرانول های صنعتی کفش در شرکت پلاستیک کار به شرح ذیل می باشد:

  • زیره کفش
  • دمپایی
  • زیره چکمه
  • رویه چکمه

بخش دانلود

زیره کفش

از ویژگی اصلی این م