محصولات

صادرات:
روابط عمومی:

ما در پلاستیک‌کار محصولات خود را از مرغوب ترین مواد اولیه و با برخورداری از نیروهای متخصص و با پشتوانه غنی علمی، فنی و تجربی تولید و عرضه می نماییم. خطوط تولید این شرکت همواره توسط واحد کنترل کیفیت، جهت کنترل اقلام ورودی ، محصول حین تولید و محصول نهایی ارزیابی می‌شوند.