کیسه های کشاورزی

صادرات:
روابط عمومی:

کیسه های کشاورزی

کیسه های کشاورزی

مصرف پلاستیک ها در صنعت کشاورزی هر روز در حال رشد است. شرکت پلاستیک کار یکی از پیشروان تولید فیلم و کیسه های کشاورزی در ایران می باشد.

این کیسه ها با توجه به کاربرد در اندازه و ضخامت های گوناگون و از ترکیبات مختلف پلیمری تولید می شوند.

انواع کیسه های کشاورزی پلاستیک کار عبارتند از:

استفاده از افزودنی­ها امکان ایجاد ویژگی های خاص در کیسه های کشاورزی را فراهم نموده است.

برخی از این افزودنی ها به ماندگاری بیشتر محصول کمک می نماید، برخی ویژگی های نوری، حرارتی، فیزیکی یا مکانیکی کالا را ارتقا می بخشد.

بخش دانلود

کیسه کشت

کیسه های کشت پلاستیکی غالبا برای رشد گیاهان با ریشه های کم عمق مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اینکه این کیسه ها فضای محدودی را اشغال می کنند بیشتر در بالکن ها و باغ های کوچک استفاده می شوند.

کیسه صیفیجات

معمولا کشاورزان و باغداران جهت بسته بندی صیفیجات مانند خیار، بادمجان، هویج، سیب زمینی و … از کیسه های شفاف پلی اتیلنی استفاده می نمایند.