مالچ پلاستیکی در باغ
۰۹
فروردین

مالچ پلاستیکی در باغ چه کاربردهایی دارد؟

مالچ پلاستیکی در باغ و یا در زراعت و جهت حفاظت از خاک، تثبیت ماسه‌های روان و گسترش دادن فضای سبز، جهت کاهش تبخیر و پیشگیری از هدررفتن آب و رطوبت خاک، بهینه‌ کردن عملیات داشت و بالا بردن میزان کمّی و کیفی محصول بکار برده می‌شود.برای بررسی بیشتر این...

ادامه مطلب