گرانول های شفاف شیلنگی

صادرات:
روابط عمومی:

گرانول های شفاف شیلنگی

معمولا گرانول های شفاف یا بدون کربنات به دلیل سبک تر بودن بهترین انتخاب برای تولید شیلنگ می باشند.

شرکت پلاستیک کار گرانول های شیلنگی شفاف را در دو نوع شفاف و شیشه ای عرضه می نماید. گرانول های شیشه ای از شفافیت و براقیت بالاتری نسبت به گرانول های شفاف برخوردار هستند.

در جداول ذیل خواص برخی از این گرانول های را ملاحظه می نمایید

کد کالا شرح کالا Hardness

Shore A

Density

G/CM^3

GH100T گرانول 100 شیشه ای 54 1.17
GH102T گرانول 102 شیشه ای 60 1.17
GH104T گرانول 104 شیشه ای 63 1.18
GH106T گرانول 106 شیشه ای 66 1.18
GH108T گرانول 108 شیشه ای 68 1.19
GH110T گرانول 110 شیشه ای 70 1.18
GH115T گرانول 115 شیشه ای 74 1.20
GH129T گرانول 129 شیشه ای 80 1.29
کد کالا شرح کالا Hardness

Shore A

Density

G/CM^3

GH100CR گرانول 100 شفاف 54 1.17
GH102CR گرانول 102 شفاف 60 1.17
GH104CR گرانول 104 شفاف 63 1.18
GH106CR گرانول 106 شفاف 66 1.18
GH108CR گرانول 108 شفاف 68 1.19
GH110CR گرانول 110 شفاف 70 1.18
GH115CR گرانول 115 شفاف 74 1.20
GH129CR گرانول 129 شفاف 80 1.29

فرم سفارش (همه ی فیلد های زیر را پر نمایید)