13
ژوئن

پلیمر چیست؟

گروه : مقالات

پلاستیک‌کار به این پرسش پاسخ می دهد که: پلیمر چیست؟

ما در زندگی روزمره‌مان همواره با پلیمرها سروکار داریم. آن‌ها می‌توانند مصنوعی باشند یا طبیعی. اما هر طور که باشند همواره در کنار ما هستند.
اما سوالی بنیادین پیش می آید و آن اینکه اصلا پلیمر چیست؟
پلاستیک‌کار می‌کوشد در مقاله ای که به پیوست ضمیمه می‌‌شود پاسخی برای این پرسش ارائه کند.