نمایندگان خارجی پلاستیک کار

صادرات:
روابط عمومی:
ردیف کشور شهر نوع مرکز کد نمایندگی نام نماینده نام فروشگاه/شرکت شماره تماس آدرس سایت
1 لبنان بیروت نماینده 801 - شرکت تجاری سرمایه گذاری نورالفرات 009617670004 www.nouralfourat.com